Innowacja – ciągła poprawa trzech filarów.

Zarządzanie jakością, higienia i zrównoważony rozwój

SALESIANER MIETTEX oznacza „zarządzanie tekstyliami w najlepszym wydaniu“, czego dowodem jest pozycja lidera rynkowego w Austrii, Słowenii i na Węgrzech oraz istotny udział na czeskim, słowackim, chorwackim i serbskim rynku. SALESIANER MIETTEX postrzega siebie nie tylko jako lidera rynkowego, ale także jako lidera jakości. Niezawodną jakość zawdzięczamy współdziałaniu trzech elementów: zarządzania jakością, higienie oraz zrównoważonemu rozwojowi. Te trzy płaszczyzny uzupełniają się idealnie.

Ciągły proces poprawy 

Zarządzanie jakością

Posiadamy ekspertów na stanowiskach zarządczych; jesteśmy reprezentowani we wszystkich narodowych stowarzyszeniach jakości i komitetach normalizacyjnych; jesteśmy w ścisłym kontakcie z międzynarodowymi ośrodkami badawczymi, jak Hohenstein Institute, instytut badania tekstyliów, czy Instytut Roberta Kocha. Na arenie międzynarodowej jesteśmy aktywnym członkiem European Textile Services Association (ETSA), Wirtschaftsverband esTextil Service (WIRTEX) oraz Textile Rental Service Association of America (TRSA), dzięki czemu zawsze jesteśmy na czasie, jeżeli chodzi o aktualne trendy w branży.

 

 


 

czytaj dalej >

Zarządzanie jakością

>

Zarządzanie jakością

Posiadamy ekspertów na stanowiskach zarządczych; jesteśmy reprezentowani we wszystkich narodowych stowarzyszeniach jakości i komitetach normalizacyjnych; jesteśmy w ścisłym kontakcie z międzynarodowymi ośrodkami badawczymi, jak Hohenstein Institute, instytut badania tekstyliów, czy Instytut Roberta Kocha. Na arenie międzynarodowej jesteśmy aktywnym członkiem European Textile Services Association (ETSA), Wirtschaftsverband esTextil Service (WIRTEX) oraz Textile Rental Service Association of America (TRSA), dzięki czemu zawsze jesteśmy na czasie, jeżeli chodzi o aktualne trendy w branży.


 

Posiadamy ekspertów na stanowiskach zarządczych; jesteśmy reprezentowani we wszystkich narodowych stowarzyszeniach jakości i komitetach normalizacyjnych; jesteśmy w ścisłym kontakcie z międzynarodowymi ośrodkami badawczymi, jak Hohenstein Institute, instytut badania tekstyliów, czy Instytut Roberta Kocha. Na arenie międzynarodowej jesteśmy aktywnym członkiem European Textile Services Association (ETSA), Wirtschaftsverband esTextil Service (WIRTEX) oraz Textile Rental Service Association of America (TRSA), dzięki czemu zawsze jesteśmy na czasie, jeżeli chodzi o aktualne trendy w branży.


 

czytaj dalej >

Higiena

Dzięki innowacyjnej gwarancji higieny wynajmowanych tekstyliów SALESIANER MIETTEX wprowadził mierzalne kryteria higieny tekstyliów w branży ochrony zrowia, hotelarstwie, gastronomii i odzieży roboczej. Techniczne i logistyczne uwarunkowania dają bezkonkurencyjny dowód za jakościowymi standardami higieny.

  

 

 

czytaj dalej >

Higiena

>

Higiena

Dzięki innowacyjnej gwarancji higieny wynajmowanych tekstyliów SALESIANER MIETTEX wprowadził mierzalne kryteria higieny tekstyliów w branży ochrony zrowia, hotelarstwie, gastronomii i odzieży roboczej. Techniczne i logistyczne uwarunkowania dają bezkonkurencyjny dowód za jakościowymi standardami higieny.Dzięki innowacyjnej gwarancji higieny wynajmowanych tekstyliów SALESIANER MIETTEX wprowadził mierzalne kryteria higieny tekstyliów w branży ochrony zrowia, hotelarstwie, gastronomii i odzieży roboczej. Techniczne i logistyczne uwarunkowania dają bezkonkurencyjny dowód za jakościowymi standardami higieny.czytaj dalej >

Zrównoważony rozwój

Bez zbytniej eksploatacji zasobów naturalnych SALESIANER MIETTEX osiąga bardzo dobre wyniki, które cały czas poprawia. Projekty oszczędności w zakresie energii, środków chemicznych oraz wody posunęły się w ostatnich latach znacząco do przodu. Ekonomia i ekologia łączą się w celu osiągnięcia zrównoważonych korzyści.

 

 

 

 

czytaj dalej >

Zrównoważony rozwój

>

Zrównoważony rozwój

Bez zbytniej eksploatacji zasobów naturalnych SALESIANER MIETTEX osiąga bardzo dobre wyniki, które cały czas poprawia. Projekty oszczędności w zakresie energii, środków chemicznych oraz wody posunęły się w ostatnich latach znacząco do przodu. Ekonomia i ekologia łączą się w celu osiągnięcia zrównoważonych korzyści.

Bez zbytniej eksploatacji zasobów naturalnych SALESIANER MIETTEX osiąga bardzo dobre wyniki, które cały czas poprawia. Projekty oszczędności w zakresie energii, środków chemicznych oraz wody posunęły się w ostatnich latach znacząco do przodu. Ekonomia i ekologia łączą się w celu osiągnięcia zrównoważonych korzyści.

czytaj dalej >

© SALESIANER MIETTEX Sp. z o.o.