Higiena dzisiaj wymaga rozwiązań jutra.

Nasze gwarancje stanowią symbol obiektywnej, sprawdzonej jakości oraz zrównoważonego ukierunkowania przedsiębiorstwa.

Dzięki innowacyjnej gwarancji higieny wynajmowanych tekstyliów SALESIANER MIETTEX wprowadził mierzalne kryteria higieny tekstyliów w branży ochrony zrowia, hotelarstwie, gastronomii i odzieży roboczej.


Zapewniamy wystandaryzowane procesy gwarantujące dezynfekcję, regularne kontrole i ekspertyzy przeprowadzane przez niezależny instytut higieny.

 

Zapewniamy konsekwentne wdrażanie procesów optymalnych dla środowiska naturalnego, zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju, według jasno zdefiniowanych wytycznych oraz kontroli niezależnego instytutu higieny.

Dezynfekcyjne czyszczenie jest zadaniem dla specjalistów: odbiór, czyszczenie, suszenie, prasowanie i składowanie w optymalnych dla higieny warunkach. Higiena rozpoczyna się już w momencie wyboru tekstyliów. Wybieramy tylko te, które przejdą przez zrównoważone procesy higieny, długie cykle życia oraz spełnią najwyższe oczekiwania użytkowników.

SALESIANER MIETTEX rozciąga gwarancję higieny na prawie wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Procesy, które zainicjowaliśmy wraz z zaopatrzeniem szpitali i domów opieki, zostały wdrożone w pozostałych dziedzinach zarządzania tekstyliami. SALESIANER MIETTEX spełnia dyrektywy i standardy w zakresie bielizny szpitalnej czyszczonej w pralniach dla ochrony zrowia, a także w zakresie bielizny stołowej i pościeli w hotelarstwie i gastronomii oraz w zakresie odzieży roboczej dla zakładów rzemieślniczych i przemysłowych.


Higiena jest całościowym zagadnieniem. Outsourcing prania stał się skutecznym środkiem w zarządzaniu higieną, ponieważ tutaj chodzi o coś więcej niż tylko czystość. Dogłębna higiena jest nieodzowna dla ochrony przed zarazkami i patogenami. Do niedawna powszechną praktyką wśród hoteli i zakładów gastronomicznych były własne pralnie. Uznani eksperci w dziedzinie higieny, jak dr Klaus-Dieter Zastrow z Instytutu Higieny i Medycyny środowiskowej w Berlinie ostrzegają: „Wiele zakładów pierze samemu z niezrozumiałych przyczyn finansowych w 30°C we własnych 7,5-kilogramowych pralkach. Pożądana sterylność nie zostanie w ten sposób osięgnięta, a wyprana w ten sposób ścierka stanie się źródłem zarazków.” Profesjonalne i wystandaryzowane metody mogą zostać osiągnięte praktycznie tylko dzięki outsourcingowi. SALESIANER MIETTEX czyni zarządzanie tekstyliami atrakcyjnym finansowo.

© SALESIANER MIETTEX Sp. z o.o.