Zarządzanie jakością podstawą wiarygodnych faktów.

Zastosowana higiena oznacza najwyższość wydajność technologiczną i logistyczną.

SALESIANER MIETTEX czyści codziennie ponad 350 ton prania. Zatwierdzone procesy oraz ścisłe kontrole czynią technologię prania oraz logistykę gwarantem bezpieczeństwa higienicznego: Zaczynając od odzielenia czystej od brudnej przestrzeni pralni po zastosowanie higienicznych pokrowców na kontenery transportowe.

Obok automatyzacji dozowania środków chemicznych i doboru programu prania, wdrożyliśmy również zabezpieczenia termiczne prania. Alarm informuje nas, kiedy wymagana temperatura prania nie zostaje osiągnięta. System zapobiega, aby takie pranie było dalej procesowane.

 

Bezpieczeństwo procesów i znakomita higieniczna jakość.

  • Dezynfekujące procesy prania
  • Odzielenie strony czystej od strony brudnej
  • Zastosowane środki higieny w pralniach (dezynfekcja rąk, dezynfekcja powierzchni, higieniczne czyszczenie odzieży roboczej, etc.)
  • Szkolenia pracowników z zakresu higieny, bezpieczeństwa, jakości.

 

Nowoczesne zarządzanie pod znakiem jakości i środowiska – z odpowiednimi certyfikatami jakości i inspekcjami higieny.

ISO 9001 System Zarządzania Jakością
ISO 13485 System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych
EN 14065 System analizy ryzyka i kontroli skażenia biologicznego (RABC)
ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego
ISO 50001 System Zarządzania Energią
BS-OHSAS 18001 System zarządzania BHP

Wytyczne dla bielizny szpitalnej czyszczonej w pralniach; Wytyczne EN 14065 „czyszczenie tekstyliów w pralniach – system kontroli skażenia biologicznego”, wylistowane procesy dezynfekcji, audyty i kontrole przeprowadzane przez niezależne organizacje: Uniwersytet Medyczny w Wiedniu; Uniwersytet Medyczny w Innsbrucku; Instytut Higieny Stosowanej w Grazu; wfk Forschungsinstitut für Reinigungstechnologie e.V., Krefeld; quality austria (zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskiem); DQS (wyroby medyczne); INTEX, Industrieverband Textil Service.

Synteza higieny i zrównoważonego rozwoju decydującym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa.

W ciągu ostatniej dekady SALESIANER MIETTEX obniżył zużycie energii w przeliczeniu na kilogram prania o 30 procent dzięki optymalizacji procesów. W tym samym czasie obniżyliśmy zużycie wody o 40 procent oraz znacząco spadło zużycie substancji aktywnych.

SALESIANER MIETTEX jako pierwsza pralnia przemysłowa w Europie uzyskała certyfikat jakości ISO 50001:2011 w zakresie Systemu Zarządzania Energią. Wszystkie procesy, które wdrażamy w pilotażowej pralni, są sukcesywnie wdrażane we wszystkich naszych zakładach.

© SALESIANER MIETTEX Sp. z o.o.