Przepraszamy, ale strona "offcanvas-col1" nie istnieje.

Przepraszamy, ale strona "offcanvas-col2" nie istnieje.

Przepraszamy, ale strona "offcanvas-col3" nie istnieje.

Przepraszamy, ale strona "offcanvas-col4" nie istnieje.

PL

SALESIANER z nagrodą za zaangażowanie na rzecz ochrony klimatu

Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu w efektywność energetyczną i ochronę klimatu, SALESIANER był jedną z 18 austriackich firm nagrodzonych przez klimaaktiv, inicjatywę Federalnego Ministerstwa Działań na rzecz Klimatu, powołaną by go chronić.

SALESIANER Klimaschutzpreis 2022 9979dd2d

Thomas Gittler (kierownik ds. zintegrowanych systemów zarządzania), Mirsad Muric (technologia i lean management) z Bettiną Bergauer (Federalne Ministerstwo Działań na rzecz Klimatu)

Federalne Ministerstwo Działań w dziedzinie Klimatu, Środowiska, Energii, Mobilności, Innowacji i Technologii nagradza działania wdrożone przez austriackie firmy przemysłowe i handlowe oraz plany działania na 2030 r. opracowane przez partnerów projektu klimaaktiv w celu wycofywania się z paliw kopalnych w jak największym stopniu.

Jesteśmy partnerem projektu klimaaktiv od 2013 roku i w całym okresie regularnie wdrażamy działania w naszych zakładach, optymalizujemy procesy, wprowadzamy energooszczędne linie pralnicze, prasowalnicze i systemy wykończeniowe.
Fakt, że systemy fotowoltaiczne zostały zainstalowane na dachach prawie wszystkich naszych zakładów w Austrii, świadczy o wieloletnim zaangażowaniu firmy SALESIANER w zrównoważony rozwój.

Dzięki podjętym działaniom nagrodzone pralnie oszczędzają łącznie 42 miliony kWh energii elektrycznej i ciepła rocznie, co odpowiada oszczędności emisji około 5 990 ton CO2.
Szeroki zakres innowacji i działań wprowadzonych w celu oszczędzania energii i CO2, objął zarówno optymalizację produkcji sprężonego powietrza i odzysku ciepła, jak również przejście na biomasę jako paliwo.
W Planie Działania na rok 2030 SALESIANER przedstawia stan prac nad poprawą efektywności energetycznej i zwiększeniem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w bieżącej działalności.
W tym celu zwiększamy udział pojazdów wykorzystujących alternatywne technologie napędowe i rozwijamy powiązaną infrastrukturę.
Wprowadzamy system do rejestracji danych produkcyjnych, w tym monitorowania zużycia energii, to oznacza, że w przyszłości możliwe będzie rejestrowanie kluczowych wskaźników w czasie rzeczywistym i skracanie czasu reakcji.

Projekty mające na celu pozyskanie alternatywnych sposobów wytwarzania pary stanowią szczególne wyzwanie a naszym celem jest znaczne zmniejszenie ilości wykorzystywanych paliw kopalnych.  SALESIANER chce również wytwarzać więcej energii elektrycznej za pomocą energii wiatrowej.
Zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialność wobec środowiska i społeczeństwa jako całości, są kluczowymi aspektami kultury naszej firmy i motywują zespół pod kierownictwem CTO Mirsada Murica i menedżera IMS Thomasa Gittlera do opracowywania i wdrażania innowacyjnych projektów.

Wróć

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close