Przepraszamy, ale strona "offcanvas-col1" nie istnieje.

Przepraszamy, ale strona "offcanvas-col2" nie istnieje.

Przepraszamy, ale strona "offcanvas-col3" nie istnieje.

Przepraszamy, ale strona "offcanvas-col4" nie istnieje.

PL

Oświadczenie o ochronie prywatności

Obowiązek informacyjny zgodnie

z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Dane podmiotu odpowiedzialnego

SALESIANER MIETTEX Sp. z o.o.
Górna 74
95-050 Konstantynów Łódzki
Polska

Cel przetwarzania

Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 • dane firmowe
 • dane kontaktowe
 • dane umowne
 • dane rozliczeniowe
 • dane zamówieniowe
 • dane marketingowe

Przekazane przez Państwa dane są niezbędne do realizacji postanowień umownych oraz do podjęcia kroków zmierzających do podpisania umowy. Bez tych danych nie mielibyśmy możliwości podpisania z Państwem umowy.

Celem użycia danych jest procesowanie i przekazanie danych w ramach stosunków biznesowych z uwględnieniem automatycznie wygenerowanych i zarchiwizowanych dokumentów tekstowych (np. korenspondencja).

Odbiorca danych

Dane osobowe mogą zostać przekazane w dalszej kolejności do następujących podmiotów:

 • banków w celu realizacji płatności
 • przedstawicieli prawnych w razie sporu biznesowego
 • sądów
 • właściwych organów administracyjnych, w szczególności urzędów skarbowych
 • firm windykacyjnych w razie opóźnień w płatnościach
 • partnerów biznesowych bądź umownych będących zaangażowanych w dostawę bądź w świadczenie usług
 • firm ubezpieczeniowych z tytułu umów ubezpieczeniowych w zakresie dostawy bądź świadczenia usług bądź w przypadku roszczeń odszkodowawczych
 • urzędów statystycznych w zakresie sporządzenia wymaganych prawnie urzędowych statystyk
 • klientów (odbiorców dostaw i podmiotów, którym świadczone są usługi)

Czas przechowywania danych

Do zakończenia relacji biznesowych bądź do upływu okresów związanych z gwarancją, rekojmią, przedawnieniem bądź innymi terminami przewidzianymi prawem; ponadto do zakończenia ewentualnych sporów prawnych, podczas których mogą być wymagane dane jako dowód w sprawie. Wykasowanie Państwa danych musi mieć uzasadnienie dla Salesianer Miettex Sp. z o. o.

Prawo dostępu do danych i prawo odstąpienia

Mają Państwo możliwość otrzymania bezpłatnie, w każdym czasie, bez podania przyczyny zestawienia Państwa danych zapisanych przez nas. Mogą Państwo w każdym czasie wystąpić o ograniczenie przetwarzania danych, sprostowanie bądź wykasowanie danych. Mogą Państwo również w każdym czasie wycofać przekazaną nam zgodę na gromadzenie danych i ich przetwarzanie bez podania przyczyny, z wyłączeniem danych niezbędnych do realizacji postanowień umownych. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdym czasie w zakresie dodatkowych pytań dotyczących ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt:
SALESIANER MIETTEX Sp. z o. o.,
Górna 74, 95-050 Konstantynów Łódzki,
office(at)salesianer.pl

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych jest sprzeczne z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych bądź Państwa prawnie chronione interesy są naruszane w jakikolwiek sposób, mogą się Państwo zwrócić do organów nadzorczych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Change Cookie Settings

Change My Cookie Settings
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close