Przepraszamy, ale strona "offcanvas-col1" nie istnieje.

Przepraszamy, ale strona "offcanvas-col2" nie istnieje.

Przepraszamy, ale strona "offcanvas-col3" nie istnieje.

Przepraszamy, ale strona "offcanvas-col4" nie istnieje.

PL

Zgłoś nieprawidłowość

System whistleblowingowy SALESIANER

Grupa SALESIANER utworzyła system whistleblowingowy, aby spełnić wymogi zawarte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937. System umożliwia osobom anonimowe zgłaszanie podejrzeń o naruszeniu przepisów ustawowych lub wewnętrznych wytycznych. Z systemu whistleblowingowego może korzystać każdy pracownik Grupy SALESIANER, a także inne grupy osób, np. klienci czy kontrahenci.
Wszelkie nadsyłane zgłoszenia pozostają poufne i mogą być udostępniane jedynie osobom upoważnionym.

 

Kontakt w sprawie anonimowych zgłoszeń

Osoby zgłaszające nieprawidłowości pomagają zapewnić transparentność w sposobie działania firmy. System informowania o nieprawidłowościach stanowi dodatkowy kanał, w którym ludzie mogą zgłaszać naruszenia, anonimowo, jeśli się na to zdecydują. Zapewnia to tym samym ochronę prawną osobie zgłaszającej nieprawidłowości. Osoby mogą zgłaszać podejrzenia naruszenia prawa, przestępstw gospodarczych i poważnych naruszeń zgodności na stronie compliance@salesianer.com Korzystanie z systemu whistleblowing jest dobrowolne.
Wszelkie otrzymane zgłoszenia są rozpatrywane wyłącznie przez doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close