Przepraszamy, ale strona "offcanvas-col1" nie istnieje.

Przepraszamy, ale strona "offcanvas-col2" nie istnieje.

Przepraszamy, ale strona "offcanvas-col3" nie istnieje.

Przepraszamy, ale strona "offcanvas-col4" nie istnieje.

PL

Wizja, Misja, Wartości

Wizja, misja i wartości są tym, co pomaga nadać SALESIANER jasny cel i kierunek. Wizja definiuje pożądany cel, misja opisuje drogę do jego osiągnięcia, a wartości określają podstawy, na których opiera się organizacja. Wspierają one identyfikację, zapewniają orientację i spójność w firmie, służąc jako przewodnik dla decyzji i zachowań.

vision mission website pl 28906172
werte poster cmyk3 672f5ae4

Cechuje nas wysoka WYDAJNOŚĆ.

Wyróżniamy się zaangażowaniem w wydajność, inspirujemy naszych klientów innowacjami i indywidualnym podejściem.

Konsekwentnie pracujemy nad tym, by wykraczać poza oczekiwania.

Mehr anzeigen
werte poster cmyk1 2bdae3d9

Łączy nas POSZANOWANIE wartości.

Utrzymywanie partnerskich relacji z klientami, dostawcami i pracownikami, opartych na wzajemnym szacunku to ważna część naszej kultury korporacyjnej.

Nasz sukces jak również sukces naszych partnerów opierają się na wzajemnym wsparciu i uczciwej współpracy. Zasada czterech oczu i dotrzymywanie obietnic to podstawa naszego wspólnego sukcesu.

Mehr anzeigen
werte poster cmyk2 5b57b102

RÓŻNORODNOŚĆ wyróżnia nas na rynku.

Szczególną uwagę przywiązujemy nie tylko do tolerancji w odniesieniu do narodowości, kultury, przekonań religijnych, płci, wieku i orientacji, ale koncentrujemy się również na osiągnięciu różnorodności.

W naszej firmie z powodzeniem pracują razem ludzie z różnych kręgów kulturowych i z ponad 60 krajów.

Mehr anzeigen
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close